Outubro 2010

Decrecemento: construir alternativas

A ETB ofreeceu unha minireportaxe sobre o decrecemento e esta forma alternativa de enfocar a producción e o consumo nas nosas sociedades..

 

 

Os bancos, cómplices da evasión de impostos

Os bancos, cómplices da evasión de impostos a través de paraísos fiscais, colaboran no incumprimento dos Obxectivos do Milenio

SETEM publica un informe coas políticas de investimento, transparencia e rendición de contas de 49 grandes bancos europeos, entre eles o BBVA e o Santander. Os datos demostran que os países pobres perden cada ano 160.000 millóns de dólares pola evasión fiscal.

Para os pobres, mercado

  Atilio Borón-.

A diferenza do ocorrido coas grandes empresas oligopólicas, o “rescate” dos pobres queda en mans do mercado. Para os ricos hai estado, os pobres terán que leirar co mercado. E se aparece o estado é para reprimir ou desorganizar a protesta social...