Decrecemento: construir alternativas

A ETB ofreeceu unha minireportaxe sobre o decrecemento e esta forma alternativa de enfocar a producción e o consumo nas nosas sociedades..