Interesante entrevista feita a Ugo Biggeri, presidente de Banca Popolare Etica, e a Peru Sasia, presidente da Fundación Fiare.