Proxectos

Expoñemos un breve resumo dos prestamos concedidos:

 • Compra dunha furgoneta para negocio de fontaneria (3300 €). Creación dun posto de traballo. Xaneiro 2006.
 • Equipamento e existencias iniciais para empresa de produtos de limpeza para ganderia (5836 €). Creación de 2 postos de traballo. Xullo 2006.
 • Traspaso da caseta dun posto de venda nun mercado para unha muller con discapacidade (6900 €). Creación dun posto de traballo. Setembro 2006.
 • Equipamento para actividade artesá de pergamiños enmarcados. Un posto de traballo. (2000 €) Xaneiro 2007.
 • Acondicionamento, inmobilizados do local e primeiros gastos de execución dun restaurante de comida para levar (6000 €). 2 postos de traballo. Xuño 2007.
 • Posta en marcha dunha academia de clases de idiomas e de servizos de tradución (7000 €). 2 postos de traballo. Setembro de 2007.
 • Concesión de adianto dunha subvención para manter os postos de traballo nunha ONG. (9.000 €). Xuño do 2008.
 • Acondicionamento e primeiras mercadorías necesarias para abrir unha cafetería no Carballiño (6.000 €). 2 postos de traballo. Outubro 2008.
 • Adianto dunha bolsa de estudos a unha estudante estranxeira. (1.000 €) Febreiro do 2009.
 • Adianto dunha subvención a unha ONG para afrontar gastos necesarios para poder serguir a súa actividade de atención a inmigrantes. (1.000 €). Febreiro 2009.
 • Adianto dunha subvención a unha ONG para afrontar gastos necesarios para poder contratar a unha persoa para a atención do colectivo inmigrante. (5.000 €) Agosto 2009.
 • Adianto de parte dunha subvención e investimento para que unha asociación de promoción e integración de discapacitados intelectuais poidera seguir traballando (8.000 €). Setembro 2009.
 • Axuda económica para a merca dunha motoserra que é instrumento de traballo para un empregado por conta allea que lle alugaban esta ferramenta de traballo. (1.000 €) Outubro 2009.
 • Achegar capital para mercar un vehículo de transporte para unha persoa que aforraría 4 horas diarias en desprazamento para manter o traballo e permitir rematar os estudos a unha universitaria. (1.000 €) Novembro 2009.
 • Ampliación de equipos e renovación da maquinaria dunha lavandaría que xa está en funcionamento. (4.660 €). 2 postos de traballo. Marzo 2010.
 • Adianto dunha subvención a unha entidade que desenvolve programas de reducción de pobreza e vulnerabilidade nos países empobrecidos, así como a integración e igualdade no ámbito socio-sanitario de diferentes colectivos. (4.500 €). Xuño 2010.
 • Axuda económica para ir a autoescola e conseguir o carné de conducir, necesario para desempeñar futuro posto de traballo. (1.000 €). Xullo 2010.
 • Adianto dunha subvención para manter á actividade unha asociación de desenvolvemento rural. (4.000 €). Outubro 2010.
 • Adianto dunha parte de subvención para manter un posto de traballo nunha cooperativa de comercio xusto e consumo responsable (6.160 €). Novembro 2010.
 • Adianto de subvención á unha cooperativa de consumo consciente para manter a súa liquidez e viabilidade económica. (5.000 €). Novembro 2010.
 • Achega de capital a unha tenda familiar de artesanía africana para compra de mercadorías, e envío das mesmas dende o seu lugar de orixe. (1.500 €). 1 posto de traballo. Novembro 2010.
 • Axuda para o traspaso e primeiros gastos de apertura dun bar. 2 postos de traballo. (2.000 €). Xaneiro 2011.
 • Adianto de subvención a unha asociación cultural para mercar equipo de sonido. (1.200 €) Abril 2011.
 • Restauración dunha casa no ámbito rural para levar adiante un proxecto de agricultura ecolóxica e transformación tradicional de produtos agrícolas. Tamén se desenvolverán cursos de formación sobre bioconstrucción e agricultura ecolóxica. (10.000 €). 2 postos de traballo. Xuño 2011.
 • Achega a unha ONG que traballa no eido do comercio xusto e do consumo responsable para mantemento da súa actividade. 1 posto de traballo. (3.000 €) Outubro 2011.
 • Axuda a unha asociación cultural para apoio no desenvolvemento de obradoiros formativos, de difusión e experimentación no eido do que se pode chamar cultura contemporánea. (3.360 €). Decembro 2011.
 • Achega económica para a reforma e adaptación dun local para crear o espacio necesario para desenvolver 5 actividades comerciais: libraría, editorial, comercio xusto, ecocrianza e xogo tradicional; así como un microcafé con actividade cultural propia. (4.500 €). Xuño 2012.
 • Equipamento e material de stock para unha empresa de nova creación adicada á venda e instalación de iluminación LED, eficiencia enerxética e enerxías renovables. Inicialmente un posto de traballo. (4.000 €). Xullo 2012.
 • Proxecto de acondicionamento dunha paxareira para a posta en funcionamento como centro de rehabilitación psicosocial dunha asociación de familiares de persoas con enfermidade mental, pendente de próximo convenio co Sergas. Adianto de subvención. (3.000 €). Setembro 2012.
 • Adianto de subvención a unha entidade non lucrativa que desenvolve un proxecto integral de inserción e integración sociolaboral dirixido a persoas de difícil inserción. (4.000 €). Setembro 2012.
 • Proxecto de autoemprego de agricultura ecolóxica, axuda económica para obter o carné de conducir, e así facilitar desprazamento e venda dos produtos á traballadora. (1000 €). Novembro 2012.
 • Adianto de subvención a unha asociación de desenvolvemento rural, para levar adiante actividades de formación e recuperación da cultura e economía en torno ó centeo nos Ancares. (3000 €). Novembro 2012.
 • Proxecto de autoemprego para a posta en funcionamento dunha consulta de ludoterapia, para a atención a nenos e nenas con diversas dificultades, creación dun posto de traballo. (2500 €). Novembro 2012.
 • Achega a unha ONG de desenvolvemento galega para mantemento da súa actividade, que ten como fin último promover a xustiza social. Adianto de subvención. (6000 €). Febreiro 2013.
 • Apoio económico para rehabilitación e posta en marcha dun espazo social de intervención artística, autoxestionado e sustentábel situado na Coruña. (2500 €). Abril 2013.
 • Axuda económica a unha consultora informática de software libre, para desenvolvemento de varios proxectos firmados xa con varias empresas. (3000 €). Abril 2013.
 • Proxecto de autoemprego dunha traballadora no eido da agricultura ecolóxica: compra de animais necesarios para a limpeza da finca e abono para os cultivos, así como un vehiculo para o reparto da mercancía á cooperativa de consumo responsable coa que traballa. (4000 €). Abril 2013.inca
 • Posta en funcionamento dun restaurante de comida ecolóxica, con produción agroecolóxica propia, e tamén con espazo de tenda. Todo o proxecto está asociado a un grupo de consumo. (4000 €). Xuño 2013.
 • Adiantos de subvencións a unha entidade non lucrativa que desenvolve un proxecto integral de inserción e integración sociolaboral dirixido a persoas de difícil inserción. Mantemento de postos de traballo. (2000 €). Xullo 2013. (1500 €). Outubro 2013.
 • Compra dun teleobxectivo para un fotógrafo “freelance”, que traballa tanto en prensa diaria como tamén en ceremonias e enlaces sociais. (2000 €). Novembro 2013.